Nasze cele:

1. Chcemy zachęcić ludzi, którzy są zaangażowani w uwielbienie i być
dla nich pomocą w odnalezieniu źródeł, z których mogliby czerpać infomację
o prowadzeniu uwielbienia w swoich kościołach.
2. Chcemy stworzyć sieć osób, które biorą udział w uwielbieniu, aby mogły pomagać sobie nawzajem przez rozmowę, współpracę, konferencję itd.
3.Chcemy szukać, pisać i tłumaczyć artykuły na temat uwielbienia w celu rozwijania liderów, zespołów, pastorów i innych zainteresowanych kościołów lub wspólnot.
4. Chcemy pomagać ludziom żeby lepiej rozumieli, czyn jest uwielbienie
i przez to lepiej uwielbiali Boga, jak również pokazać innym żywą relację
z Jezusem przez swoje uwielbienie.

 

Sheri Torgrimson

Pracowała z misją "Christian & Missionary Alliance." Była liderem uwielbienia
w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Studiowała muzykę i misjologię. Współpracuje ze Służbą Muzyczną DCN oraz liderami i muzykami z różnych kościołów. Sheri jest otwarta na wszelkie propozycje prowadzenia seminariów na różnorodne tematy dotyczące uwielbienia w twoim kościele czy współnocie, jak również zajmuje się poradnictwem chrześcijańskim dotyczącym problemów pojawiających się w grupie uwielbiającej. Ma dar szybkiego rozpoznawanie mocnych i słabych stron zespołu, a jej wiedza i wrażliwość na ludzi pomaga grupie muzycznej w owocnym rozwoju.. Więcej informacji, udzieli ci sama
Sheri pod adresem: uj(at)kdm.pl - proszę zmienić "(at)" na "@" przed wyslaniem maila :)

 

 

 

 
Sheri